Poängställning

1. Team Up: 2900p

2. Team Tiger: 2635p ⬆️

3. Nemo-n0llan: 2582,5p ⬆️

4. Bumbibjörnarna: 2580p ⬇️

5. Hakuna Watata: 2480p ⬆️

6. Aristokatterna: 2337,5p ⬇️

Uppdrag för nØllekampen

N∅llekampen är en täwling som pågår under hela mottagningen där n∅llan täwlar med sin n∅llegrupp mot de andra n∅llegrupperna. Det kommer wara flera olika ewent under mottagningen som tillhör n∅llekampen och dessa har en egen liten symbol i schemat. Lekwerket answarar för n∅llekampen så har ni frågor kring detta kan n∅llan kontakta lekjouren via sin wägledare eller ta kontakt med en Lekwerkare. 

Fixa extrapoäng till nØllekampen: Om kampen blir jämn kan det wara smart att försöka samla en del extrapoäng. Ett sätt att göra detta på är att genomföra uppdragen nedan! Dessutom är det ju en ypperlig chans för n∅llan att lära känna andra n∅llan och mottagarna. 

  1. Dansa n∅lledansen med annan n∅llegrupp. (30 poäng)
  2. Gör en gåwa till Presidiet av endast återwunnet material! (30 poäng. 20 extrapoäng om n∅llan skriwer ett rim till sin gåwa)
  3. Hitta Nemo (20 poäng per tillfälle. Bildbewis kräws!) 
  4. Skapa en hälsning med annan nØllegrupp. (40 poäng)
  5. Hjälp Wall-E att städa Wärlden (campus) genom att fylla en påse med skräp! (40 poäng/påse och dag)
  6. Måla av walfri mottagare! (30 poäng per mottagargrupp)
  7. Gyckla med annan n∅llegrupp! (100 poäng. 50 extrapoäng om n∅llegruppen under mottagningen lyckats gyckla med alla n∅llegrupper. Pluspoäng om walfri mottagargrupp nämns.)
  8. Sjung en wisa med wisp/wasque (30 poäng. Pluspoäng för matrelaterad Disneylåt) 
  9. Ställ en gåta till det fantastiska LekWerket. Pluspoäng om de inte kan lösa den! (50 poäng)
  10. Spela upp walfri Disneyscen på 20-40 sekunder (20-50 poäng beroende på rekwisita, andel deltagande ur nøllegruppen och allmän kwalitet.)