Poängställning

 1. Way out West 2105 p
 2. Wollapalooza 2035 p
 3. Bråvalla 1860 p
 4. EmmaWoda 1525 p
 5. SummerWürst 1365 p
 6. Wellodifestivalen 1235 p

Uppdrag för nØllekampen

 1. Dansa nØlledansen med annan nØllegrupp. (30 poäng)
 2. Gör en gåwa till Presidiet av endast återwunnet material! (30 poäng. 20 extrapoäng om
  nØllan skriwer ett rim till sin gåwa)
 3. Hitta Waldo, bildbewis krävs (50 poäng per bild/tillfälle)
 4. Skapa en awståndshälsning med annan nØllegrupp. (40 poäng)
 5. Samla en påse med skräp. Håll Festiwalområdet (campus) rent! (40 poäng/påse och dag)
 6. Måla av walfri mottagare! (30 poäng)
 7. Sten sax påse – bäst av tre! Utmana walfri mottagare. (30 poäng + 10 om nØllan winner)
 8. Gyckla med annan nØllegrupp! (100 poäng. 50 extrapoäng om nØllegruppen under
  mottagningen lyckats gyckla med alla nØllegrupper. Pluspoäng om walfri
  mottagargrupp nämns.)
 9. Sjung en mat- eller bakwerksrelaterad sång tillsammans med Wasq eller Wisp. (50
  poäng)
 10. Ställ en gåta till det fantastiska LekWerket. Pluspoäng om de inte kan lösa den! (50
  poäng)

För att nØllan ska få poäng för owanstående uppdrag måste bild- eller filmbewis skickas till
LekWerkets Lekjour eller ha en Lekwerkare som witne.

Uppdragen kan göras med warje nØllegrupp/mottagargrupp (om inte annat anges) men endast
en gång per annan nØllegrupp/mottagargrupp