Om du känner att du vill berätta något som har hänt dig eller någon annan kan du kontakta Studerandeskyddsombudet Junior Fagerlund, antingen via länken här eller genom att kontakta honom direkt. Om du föredrar att mejla eller ringa kan du göra det till:

sso@w-sektionen.se – 076 255 05 89

Alternativt kan du vända dig till Jämlikhetsnämnden. Mottagare som är med i Jämlikhetsnämnden är Emeline Malaussène, Olle Båvegård, Andrea Robling, Ella Remle, Agnes Wedman, Ida Elmeke, Nils Älvesstam, Sofia Herjevik och Junior Fagerlund.

jamlikhet@w-sektionen.se