Presidiet

Det är vi som är Presidiet, styrgruppen för Mottagningen 2021!
Mottagningsansvarig - Danielle Crowter Elfwing
Vice mottagningsansvarig - Signe Rosenblad
Ekonomiansvarig - Erik Adolfsson

Planeringsansvarig - Adam Torebrandt
Näringslivsansvarig- Elin Elfgren
Vice Hemsideansvarig - Hampus Lind